Riigieksamid:

  • eesti keel                            22.04.2019
  • inglise keel                         6.05.2019 (kirjalik) ja 7.-10.05. ja 13.05.2019 (suuline)
  • matemaatika                     24.05.2019
  • koolieksam

Ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel                       3.06.2019
  • matemaatika                 10.06.2019
  • valikeksam* kell 10.00                 13.06.2019
  • põhikooli inglise keele suuline eksam 13.-14.06.2019

*bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles

Leia meid Facebookis