Riigieksamid:

  • eesti keel                            20.04.2020
  • inglise keel                        4.-11.05.2020
  • matemaatika                     22.05.2020
  • koolieksam

Ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel                       1.06.2020
  • matemaatika                 04.06.2020
  • valikeksam* kell 10.00                 10.06.2020
  • põhikooli inglise keele suuline eksam 10.-11.06.2020

*bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles

Leia meid Facebookis