2017/2018 õppeaasta riigieksamite, koolieksami ja 12.klassi õpilasuurimuste/praktiliste tööde eksamiplaan on leitav SIIT.

Riigieksamid:

  • eesti keel                            16.04.2018
  • inglise keel                         4.05.2018 ja 7.-11.05.2018
  • matemaatika                     25.05.2018
  • koolieksam                        11.05.2018 ja 14.05.2018

Ühtsed põhikooli lõpueksamid:

  • eesti keel                       1.06.2018
  • matemaatika                 8.06.2018
  • valikeksam* kell 10.00                 13.06.2018
  • põhikooli inglise keele suuline eksam 13.-14.06.2017

*bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajaloo, ühiskonnaõpetuse või kirjalik osa inglise, prantsuse, saksa või vene keeles

Leia meid Facebookis