Riiklikud tasemetööd Toimumise aeg
3. klassi tasemetöö eesti keeles või vene õppekeelega koolides vene keeles 8.05.2019
3. klassi tasemetöö matemaatikas 15.05.2019
4.klassi tasemetöö loodusõpetuses 2.10.2018
6. klassi tasemetöö eesti keeles või vene õppekeelega koolides eesti keeles teise keelena 14.05.2019
 6.klassi tasemetöö matemaatikas  21.05.2019

Leia meid Facebookis