Loading...

Huviringid

Huviringid

Põnevad huviringid- avasta uued hobid!
Uuri lähemalt!

Õpetajad

Kose Gümnaasiumi Õpetajad

Vaata lähemalt

Õpilasesindus

Õpilasesindus

Vaata lähemalt

KosMo

KosMo

Kose Gümnaasiumi motivatsiooniprojekt 5.-8. klasside õpilastele, mis on ellukutsutud õpilastes positiivse käitumise esilekutsumiseks, juurutamiseks ja tunnustamiseks.
Loe lisa siit
111, 2019

Kose gümnaasiumi motivatsiooniprogramm KosMo alustab!

 

 

 

 

Juba 4. novembrist alustab Kose gümnaasiumis positiivse käitumise esilekutsumiseks, juurutamiseks ja tunnustamiseks ellukutsutud motivatsiooniprogramm KosMo. Programm on suunatud 5.-8. klasside õpilastele, mille raames märkavad ja tunnustavad õpetajad/koolitöötajad nende õpilaste positiivset käitumist.

Märksõnadena kostuvad programmist läbi positiivne käitumine ja muutumine.

Põhilised probleemid, millele kool tähelepanu juhib ja positiivset muutust otsib?

 • käitumisprobleemid tervikuna, sh:
 • kooli tunnikorra eiramine;
 • tunnikorra rikkumine;
 • kiusamine, sh internetis;
 • ebaviisakas käitumine õpetajatega, koolitöötajatega ja kaasõpilastega;
 • passiivne suhtumine õppetöösse;
 • käitumine väljaspool kooli.

Mis on eesmärk? 

 • õpilase enesekontroll paraneb;
 • käitumisprobleemid vähenevad;
 • koolikultuur paraneb;
 • õpetajad ja õpilased tunnevad end paremini;
 • kaasõpilastel on rahulikum õpikeskkond;
 • klassikaaslased saavad olla teineteisele positiivseks eeskujuks;
 • iga klassi õpilase käitumine mõjutab klassi tervikuna – me ei saa muuta teisi aga saame muuta isennast;
 • sotsiaalne aktiivsus kasvab, kuna tunnustada saab ka koolivälise tegevuse eest.

Auhinnaks enim positiivseid muutusi läbi teinud klassile on reis!

Reisi võitja selgub 01.06.2020

Lisaküsimuste korral palume pöörduda kooli tugikeskuse poole

Kontaktisik: Katrin Liiv (sotsiaalpedagoog)

3010, 2019

Loodusainete labor Kose Gümnaasiumis on valmis!

2019. aasta 3. aprillil teatas Kose Gümnaasium heast uudisest enda kodulehel ja sotsiaalmeedias. Eile (29.10.19) see uudis ka ametlikult täitus. Nimelt andis ehitaja koolile üle võtme uhiuude loodusainete laborisse!

Tänaseks on Kose gümnaasiumis loodus-ja täppisteaduste õppeainete läbiviimiseks kaasaegne labor, mis võimaldab loodusteadusest tulenevate probleemide lahendamist: objektide või protsesside vaatlust, probleemide määramist, info kogumist ja analüüsimist, uurimisküsimuste ja hüpoteeside sõnastamist, katsete ja vaatluste plaanimist ning tegemist, saadud andmete analüüsi ja järelduste tegemist ning kokkuvõtete suulist ja kirjalikku esitamist.

Labor avatakse väliskülalistele novembris!

2110, 2019

Alates 28. oktoobrist pakume hommikuputru

Pudrunädalal pakkusime õpilastele hommikuputru. Õpilaste soovil ja positiivse tagasiside põhjal alustame taas hommikupudru pakkumist.

Pudrukorra hind on 0,25€.
Maksmine toimub iga kord kohapeal. NB! Palun kaasa võtta täpne raha!

Algklassides kell 7.40-7.55.
Peamajas kell 7.40- 7.55 ja 8.45-8.55.
Pudrusöömine toimub enne 1. tundi või 1. vahetunnil.
Esimese tunni aeg on söömiseks neile, kellel vaba tund!
See ei anna õpilastele põhjust tundidesse hilinemiseks ega puudumiseks.

2110, 2019

Tuleviku päev Kose Gümnaasiumis

18.oktoobril toimus Kose Gümnaasiumi 8.-12. klasside õpilastele “Tuleviku päev”, mille raames külastasid kooli erinevad asutused, isikud ning organisatsioonid. Kõigi külaliste eesmärgiks oli motiveerida ja inspireerida noori enda tuleviku peale mõtlema.

Enda edulugusid jagasid Kose Gümnaasiumi vilistlastest: Tõnis Loorits, Kristel Talv ja Liisi Nõmmela, Liina Kersna ning Mehis Pihla. Organisatsioonidest ja (õppe)asutustest olid esindatud Changemakers Academy, MTÜ Mondo, Tallinna Teeninduskool, MTÜ YFU, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Tallinna Tööstushariduskeskus ja TalTech. Lisaks olid meile oma tööst rääkima tulnud Kati Kütisaar (Lennuamet), Merilin Mälk (laulja ja laulukirjutaja), Mirjam Mäesalu (treener ja suhtekorraldaja) ning Rando Mere (Delfi Live ja sündmuskorraldaja).

Päeva jooksul said õpilased külastada nii töötubasid, etteasteid kui ka loenguid, näiteks korraldas TalTech gümnaasiumis õppivatele noortele lausa näidistunni ülikoolist. Seega “Tuleviku päev” andis noortele võimaluse näha mitme kardina taha.

Lisaks külastas Keskkonnaamet 6. klasse ning 6. c klassi õpilased Kristofer Pajusild ja Robert Uustalu õpetasid 5.a ja 5.c klassi õpilastele tekstitöötlusprogrammis Word tabeli ja diagrammi koostamist.

 

Fotode autor: ÕE president ja 12. klassi õpilane Keili Siimumäe

Leia meid Facebookis

0
Õpetajat
0
Õpilast
0
Aastat
0
Lõpetanud lendu