Pervasiivsete arenguhäiretega  laste rühm

Pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm on suunatud autismispektrihäirega laste arengu toetamisele.

Rühmas käib kuni 4 last.

 

Üldised dokumendid

  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • psühhiaatri hinnang
  • psühholoogi hinnang
  • logopeedi hinnang – kõneuuringu kokkuvõte ja kõnediagnoos
  • eripedagoogi hinnang vajadusel

 

Soovitused

  • soovitada õpetust-kasvatust pervasiivsete arenguhäiretega laste rühma
  • kasutada õppe-kasvatustegevuses lapse erivajadusega arvestatavat struktueeritud õppekorraldust ning kindla rutiiniga päevakava
  • kohandada arengukeskkond vastavalt lapse erivajadustele (liigendatud õpi- ja tegeluskohad, kommunikatsiooni toetavad piktogrammid jm)