Важно

Õppekorralduslik informatsioon kooliaasta lõpuni 05.06.2020 23. апреля


ÕPPEKORRALDUSLIK INFORMATSIOON ÕPILASTELE JA LAPSEVANEMATELE

Kose Gümnaasiumis jätkatakse distantsõppega käesoleva kooliaasta lõpuni. Erandeid tehakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse ja Haridus-ja Teadusministeeriumi otsustest. Õppetöö saab koolimajas toimuda ainult erijuhtudel praktilise tegevuse, järeltööde või järelarvestuse korraldamiseks, kui olukord seda võimaldab. Eriolukorra piirangute leevendamise juhul teeme võimalusel koolimajas ka sisseastumistestid ja riigieksami konsultatsioonid.
Lisaks õppeprotsessile tagame õpilaste turvalisuse, sest lubades osaliselt õpilasi kooli väiksemates rühmades, ei suuda me tagada (just laste tervise kaalutlustel) riigi poolt kehtestatud reeglite täitmist.


Riiklike piirangute vähenedes soovib kool keskenduda suuremal määral lõpuklassidele ning nende ainekonsultatsioonidele; HEV õpilaste toetamisele ja õpilastele, kellel on tekkinud distantsõppe tingimustes mõnes aines mahajäämus. On tähtis, et kool säilitaks juba tuttavaks saanud rutiini ja tegevused õppimise sisustamiseks.


Peale vaheaega hakkab õppetöö toimuma alljärgnevalt:
 

1.-11. klass
1. Jätkame õppetööd distantsõppe vormis ja samasuguse tunnistruktuuriga ka peale 15. maid ehk Kose Gümnaasiumi õppeperioodi lõpuni (5. juuni 2020).
2. Kool viib läbi vajaduspõhiseid konsultatsioone või järelaitamist/õpiabi koolimajas kokkuleppel aineõpetaja ja õpilase vahel.
3. Stuudiumisse sisestame tunni sisu ja tegevused eelmise päeva õhtuks või sama päeva hommikul hiljemalt kell 10.00, et võimaldada õpilastel õppepäevaks antud tööülesandeid paremini planeerida ja olla kellaajaliselt valmis veebitundideks või testide sooritamiseks.
4. Loovtööde kaitsmine lükkub edasi. Kaitsmine toimub 9. klassi alguses - oktoobris.
5. Põhikooli õpilased, kellel kõikide õppeainete viimased aastahinded on positiivsed, lõpetavad 5. juunil.
6. Täiendav õppetöö algab 8. juunil ja lõpeb hiljemalt 20. augustil 2020.
7. Vastuvõtukatsed 10. klassi astujatele viiakse läbi teisipäeval, 19. mail kell 9.30 matemaatika ja eesti keele korruste klassides arvestusega, et õpilased paigutuvad ruumis võimalikult hõredalt.
8. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. 9. klass lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud.
9. Lõputunnistused anname kätte 9. klassidele 20.06.2020.
10. Teistele klassidele anname tunnistused kätte väikeste gruppide kaupa. Kohtumised korraldab klassijuhataja. Eesmärk, et lapsed saaksid kätte paberil tunnistused ja hea tundega minna suvevaheajale.

12. klass
18.-22. mai 2020 toimuvad 12. klassi õpilastele eesti keele ja matemaatika konsultatsioonid koolimajas (kuni 10 õpilasega rühmades)
25.-28. mai 2020 toimuvad AINULT eesti keele konsultatsioonid
29. mai 2020 on eesti keele eksam
1.-4. juuni toimuvad AINULT matemaatika konsultatsioonid
5. juuni 2020 on matemaatika eksam
10. juunil 2020 uurimistööde kaitsmine

12. klassi õpilastele täiendav õppetöö hakkab toimuma peale eksameid. Seega 8.-29. juuni 2020 toimub täiendav õppetöö 12. klassile.
Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.
Lõputunnistused anname kätte 12.klassi õpilastele 04.07.2020

Antud töökorralduses võib ette tulla muudatusi, lähtume Vabariigi Valitsuse ja Haridus-ja Teadusministeeriumi otsustest

1. - 4. klass
Kose Gümnaasiumi algkoolis lisab õpetaja distantsõppe kirjelduse Stuudiumisse ajavahemikus 
10.00 -12.00. 

 

5. - 12. klass
Õppetöö põhikoolis ja gümnaasiumis toimub distantsõppena vastavalt kehtivale tunniplaanile, õppetundide ajad on alljärgnevad: 

1.    tund 10. 00 - 10. 30 

2.    tund 10. 40 - 11. 10

3.    tund 11. 20 - 11. 50

4.    tund 12. 00 - 12. 30

Lõuna

5.   tund 13. 00 - 13. 30

6.   tund 13. 40 - 14. 10

7.   tund 14. 20 - 14. 50 

8.   tund 15. 00 - 15. 30

Internetipõhine õppetöö kodus toimub reaalajas, see tähendab, et õpilane viibib õppetunni ajal internetiühendusega digiseadmes. Palume kooli teavitada klassijuhataja vahendusel, kui õpilasel puudub kodus interneti teel tundides osalemise võimalus. 

Kontaktisikuteks õpilastele ja lapsevanematele erinevate küsimuste korral on klassijuhatajad.

Martin Medar 
Kose Gümnaasiumi direktor

ÕPPEKORRALDUSLIK INFORMATSIOON ÕPILASTELE JA LAPSEVANEMATELE

Kose Gümnaasiumis jätkatakse distantsõppega käesoleva kooliaasta lõpuni. Erandeid tehakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse ja Haridus-ja Teadusministeeriumi otsustest. Õppetöö saab koolimajas toimuda ainult erijuhtudel praktilise tegevuse, järeltööde või järelarvestuse korraldamiseks, kui olukord seda võimaldab. Eriolukorra piirangute leevendamise juhul teeme võimalusel koolimajas ka sisseastumistestid ja riigieksami konsultatsioonid.
Lisaks õppeprotsessile tagame õpilaste turvalisuse, sest lubades osaliselt õpilasi kooli väiksemates rühmades, ei suuda me tagada (just laste tervise kaalutlustel) riigi poolt kehtestatud reeglite täitmist.


Riiklike piirangute vähenedes soovib kool keskenduda suuremal määral lõpuklassidele ning nende ainekonsultatsioonidele; HEV õpilaste toetamisele ja õpilastele, kellel on tekkinud distantsõppe tingimustes mõnes aines mahajäämus. On tähtis, et kool säilitaks juba tuttavaks saanud rutiini ja tegevused õppimise sisustamiseks.


Peale vaheaega hakkab õppetöö toimuma alljärgnevalt:
 

1.-11. klass
1. Jätkame õppetööd distantsõppe vormis ja samasuguse tunnistruktuuriga ka peale 15. maid ehk Kose Gümnaasiumi õppeperioodi lõpuni (5. juuni 2020).
2. Kool viib läbi vajaduspõhiseid konsultatsioone või järelaitamist/õpiabi koolimajas kokkuleppel aineõpetaja ja õpilase vahel.
3. Stuudiumisse sisestame tunni sisu ja tegevused eelmise päeva õhtuks või sama päeva hommikul hiljemalt kell 10.00, et võimaldada õpilastel õppepäevaks antud tööülesandeid paremini planeerida ja olla kellaajaliselt valmis veebitundideks või testide sooritamiseks.
4. Loovtööde kaitsmine lükkub edasi. Kaitsmine toimub 9. klassi alguses - oktoobris.
5. Põhikooli õpilased, kellel kõikide õppeainete viimased aastahinded on positiivsed, lõpetavad 5. juunil.
6. Täiendav õppetöö algab 8. juunil ja lõpeb hiljemalt 20. augustil 2020.
7. Vastuvõtukatsed 10. klassi astujatele viiakse läbi teisipäeval, 19. mail kell 9.30 matemaatika ja eesti keele korruste klassides arvestusega, et õpilased paigutuvad ruumis võimalikult hõredalt.
8. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. 9. klass lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud.
9. Lõputunnistused anname kätte 9. klassidele 20.06.2020.
10. Teistele klassidele anname tunnistused kätte väikeste gruppide kaupa. Kohtumised korraldab klassijuhataja. Eesmärk, et lapsed saaksid kätte paberil tunnistused ja hea tundega minna suvevaheajale.

12. klass
18.-22. mai 2020 toimuvad 12. klassi õpilastele eesti keele ja matemaatika konsultatsioonid koolimajas (kuni 10 õpilasega rühmades)
25.-28. mai 2020 toimuvad AINULT eesti keele konsultatsioonid
29. mai 2020 on eesti keele eksam
1.-4. juuni toimuvad AINULT matemaatika konsultatsioonid
5. juuni 2020 on matemaatika eksam
10. juunil 2020 uurimistööde kaitsmine

12. klassi õpilastele täiendav õppetöö hakkab toimuma peale eksameid. Seega 8.-29. juuni 2020 toimub täiendav õppetöö 12. klassile.
Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.
Lõputunnistused anname kätte 12.klassi õpilastele 04.07.2020

Antud töökorralduses võib ette tulla muudatusi, lähtume Vabariigi Valitsuse ja Haridus-ja Teadusministeeriumi otsustest

1. - 4. klass
Kose Gümnaasiumi algkoolis lisab õpetaja distantsõppe kirjelduse Stuudiumisse ajavahemikus 
10.00 -12.00. 

 

5. - 12. klass
Õppetöö põhikoolis ja gümnaasiumis toimub distantsõppena vastavalt kehtivale tunniplaanile, õppetundide ajad on alljärgnevad: 

1.    tund 10. 00 - 10. 30 

2.    tund 10. 40 - 11. 10

3.    tund 11. 20 - 11. 50

4.    tund 12. 00 - 12. 30

Lõuna

5.   tund 13. 00 - 13. 30

6.   tund 13. 40 - 14. 10

7.   tund 14. 20 - 14. 50 

8.   tund 15. 00 - 15. 30

Internetipõhine õppetöö kodus toimub reaalajas, see tähendab, et õpilane viibib õppetunni ajal internetiühendusega digiseadmes. Palume kooli teavitada klassijuhataja vahendusel, kui õpilasel puudub kodus interneti teel tundides osalemise võimalus. 

Kontaktisikuteks õpilastele ja lapsevanematele erinevate küsimuste korral on klassijuhatajad.

Martin Medar 
Kose Gümnaasiumi direktor