Koostööprojektid

Kose Gümnaasium väärtustab koostööd ning ühiselt eesmärkide poole jõudmist.

Järgnevalt on välja toodud koostööpartnerid ja projektid, millega on Kose kool liitunud.


 • Sõpruskool Ristiinas (Kose Gümnaasiumi pikaajaliseks sõpruskooliks on Soomes, Ristiinas asuv kool) 
 • Kose vald (Kose Gümnaasiumi asub Kose vallas)
 • Õpetaja.eu (Kose Gümnaasium on liitunud "Õpetajad loovad homse Eesti" märgisega ehk me peame õpetaja tööd hindamatuks ja arvestame ameti rolli olulisust ka ühiskondlikul tasandil)
 • VeniVidiVici (Kose Gümnaasium teeb koostööd VeniVidiVici ehk Eesti-sisese õpilasvahetusega)
 • SA Innove Rajaleidja (Kose Gümnaasiumi koostööpartneriks on Innove Rajaleidja)
 • Noored Kooli SA (Kose Gümnaasium on liitunud Noored Kooli programmiga)
 • Tartu Ülikooli teaduskooli ja TalTech kursused (Kose Gümnaasiumi õpilastele, kes soovivad oma andeid ja teadmisi arendada iseseisvalt õppides)
 • Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel osalemine (põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele)
 • Mentornaut (Mentornaut aitab eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga)
 • Koostöös Tervise Arengu Instituudiga VEPA metoodika kasutamine (1.- 4.klassid)
 • PRIA toiduprogramm (1.- 5.klassile)
 • PRIA õppekäikude programm (1.-5. klassile)
 • KIK keskkonnateadlikkuse programm
 • Kaitseressursside Ameti riigikaitseõpetuse ja õppekäikude programm
 • Koostöö autokooliga (Kose Koolitus OÜ) – autojuhilubade teooriatunnid
 • HITSA – digipädevuste arendamise programm (HARNO)
 • Koostöö erinevate ülikoolidega üliõpilaste praktika läbiviimisel (lepingud Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga)
 • Koostöö Cambridge Ülikooli testide ja katsetestide läbiviimisel
 • Koostöö Päästeametiga (koolitus 3. klassidele, keskkooli valikaine)
 • NordPlus Junior programmi kaudu õpirände korraldamine
 • Erasmus+ õpetajate õpirände kavandamine
 • Koostöö vanglateenistuse ning Justiitskolledžiga (karjäärivalikud)
 • Koostöö MTÜ-ga Vaikuseminutid (tähelepanu ja meelerahu harjutused)
 • eTwinning projektides osalemine (töökeskkond koolitöötajatele)
 • Koostöö MTÜ-ga Noorteühing TORE (suunatud 5.-9. klassidele)
 • Koostöö Karjäärikeskusega (9. ja 12. klassidele)
 • Osaleme Rohelise Koolisöökla nügimispaketi ideede väljatöötamisel, mis suunavad õpilasi tervislikematele toitumisvalikutele koolisöökla keskkonnas
 • Osaleme Rakett 69 Teadusstuudio ja AHHAA ühisprojektis
 • Osaleme Eriolümpia Eesti Ühenduse arendusprogrammis
 • Viime ellu täiendava eesti keele õppe uussisserändajatest õpilastele
 • OsalemeEesti Olümpiakomitee ja Harjumaa Spordiliidu pilootprojekt "Sport Koolis"
 • Osaleme Transpordiameti koostööprojektis “Kose Jalgrattakool”
 • Koostöös Lastekaitse Liiduga osaleme programmis “Igale lapsele oma arvuti”
 • Osaleme laulu- ja tantsupeo protsessis
 • Osaleme projektis „Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele”
 • Osaleme arendusprojektis „Kollektiivse tõhususe ja organisatsioonikultuuri arendamine Kose gümnaasiumis“
 • Sõpruskool Ristiinas (Kose Gümnaasiumi pikaajaliseks sõpruskooliks on Soomes, Ristiinas asuv kool) 
 • Kose vald (Kose Gümnaasiumi asub Kose vallas)
 • Õpetaja.eu (Kose Gümnaasium on liitunud "Õpetajad loovad homse Eesti" märgisega ehk me peame õpetaja tööd hindamatuks ja arvestame ameti rolli olulisust ka ühiskondlikul tasandil)
 • VeniVidiVici (Kose Gümnaasium teeb koostööd VeniVidiVici ehk Eesti-sisese õpilasvahetusega)
 • SA Innove Rajaleidja (Kose Gümnaasiumi koostööpartneriks on Innove Rajaleidja)
 • Noored Kooli SA (Kose Gümnaasium on liitunud Noored Kooli programmiga)
 • Tartu Ülikooli teaduskooli ja TalTech kursused (Kose Gümnaasiumi õpilastele, kes soovivad oma andeid ja teadmisi arendada iseseisvalt õppides)
 • Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel osalemine (põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele)
 • Mentornaut (Mentornaut aitab eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga)
 • Koostöös Tervise Arengu Instituudiga VEPA metoodika kasutamine (1.- 4.klassid)
 • PRIA toiduprogramm (1.- 5.klassile)
 • PRIA õppekäikude programm (1.-5. klassile)
 • KIK keskkonnateadlikkuse programm
 • Kaitseressursside Ameti riigikaitseõpetuse ja õppekäikude programm
 • Koostöö autokooliga (Kose Koolitus OÜ) – autojuhilubade teooriatunnid
 • HITSA – digipädevuste arendamise programm (HARNO)
 • Koostöö erinevate ülikoolidega üliõpilaste praktika läbiviimisel (lepingud Tartu Ülikooliga ja Tallinna Ülikooliga)
 • Koostöö Cambridge Ülikooli testide ja katsetestide läbiviimisel
 • Koostöö Päästeametiga (koolitus 3. klassidele, keskkooli valikaine)
 • NordPlus Junior programmi kaudu õpirände korraldamine
 • Erasmus+ õpetajate õpirände kavandamine
 • Koostöö vanglateenistuse ning Justiitskolledžiga (karjäärivalikud)
 • Koostöö MTÜ-ga Vaikuseminutid (tähelepanu ja meelerahu harjutused)
 • eTwinning projektides osalemine (töökeskkond koolitöötajatele)
 • Koostöö MTÜ-ga Noorteühing TORE (suunatud 5.-9. klassidele)
 • Koostöö Karjäärikeskusega (9. ja 12. klassidele)
 • Osaleme Rohelise Koolisöökla nügimispaketi ideede väljatöötamisel, mis suunavad õpilasi tervislikematele toitumisvalikutele koolisöökla keskkonnas
 • Osaleme Rakett 69 Teadusstuudio ja AHHAA ühisprojektis
 • Osaleme Eriolümpia Eesti Ühenduse arendusprogrammis
 • Viime ellu täiendava eesti keele õppe uussisserändajatest õpilastele
 • OsalemeEesti Olümpiakomitee ja Harjumaa Spordiliidu pilootprojekt "Sport Koolis"
 • Osaleme Transpordiameti koostööprojektis “Kose Jalgrattakool”
 • Koostöös Lastekaitse Liiduga osaleme programmis “Igale lapsele oma arvuti”
 • Osaleme laulu- ja tantsupeo protsessis
 • Osaleme projektis „Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele”
 • Osaleme arendusprojektis „Kollektiivse tõhususe ja organisatsioonikultuuri arendamine Kose gümnaasiumis“