Somaatilise (kehalise) puudega laps koolis

Koostaja: Ülle Särg (jaanuar 2016)

Põhjused:

 • Ema infektsioonid ja põletikud raseduse ajal
 • Geneetilised mutatsioonid
 • Sünnikahjustus, nt tserebraalparalüüs (PCI), enneaegsus, asfüksia
 • Hormonaalse tasakaalu nihked
 • Infektsioonid
 • Ülekoormus
 • Väliskeskkonna mõjud
 • Krooniline haigus, nt südamepuudulikkus, diabeet, astma, allergia, toidutalumatus, epilepsia, vähktõbi, põie-kuseteede haigused, sclerosis multiplex, artriit
 • Trauma ja/või meditsiiniline sekkumine, nt amputatsioon

Märkamine:

 • Nähtav kehaline defekt
 • Liikumisraskused
 • Asendihäire
 • Motoorika iseärasused
 • Koordinatsioonihäired
 • Kõnehäired
 • Lihaste nõrkus või spastilisus
 • Kääbuskasv
 • Haaramisraskused
 • Iseäralik nahk
 • Laps ei talu pingutust, ei saa kaasa teha kehalise kasvatuse tunnis või osaleda klassivälistel üritustel
 • Vajab dieettoitu, teistest erinevaid söögiaegu
 • Vajab koolipäeva jooksul ravimite manustamist
 • Küsib sageli tunnist välja
 • On sageli haiglaravil või puudub koolist tervislikel põhjustel
 • Sagedased pea- või kõhuvalud, halb enesetunne koolipäeva jooksul

Võimalik kaasnev mõju:

 • Meeleolu alanemine, madal enesehinnang
 • Väsimus
 • Keskendumisraskused
 • Valu
 • Unehäired
 • Tegevusvõime ja õppeedukuse langus
 • Astmahoogude ja raskete haigustega võib kaasneda surmahirm
 • Piirangud huvitegevustele
 • Suhtlemisprobleemid nt füüsilise eraldatuse või eripärade tõttu
 • Tõrjutus
 • Vihatunne teistest erinemise tõttu
 • Õpitud abitus liigse hoolitsuse tulemusel
 • Koolieelikutel võib esineda regressioon
 • Süütunne, haiguse tajumine karistusena
 • Väga varases lapseeas võib pikk haiglaravi ja lahusolek perest põhjustada kiindumushäire kujunemist, mis mõjutab lapse hilisemat käitumist
 • Mõistmatus kaasinimeste poolt, eriti kui haigusnähud periooditi taanduvad või ei osata lapse probleeme seostada haigusega
 • Pikk lamamine võib esialgu väsitada, hiljem põhjustada taandarengut

 

Puudega lapse toetamine:

Haiguse diagnoosib ja ravi määrab arst. Kroonilise haigusega lapsele on võimalik taotled puudeastme määramine ja kasutada rehabilitatsiooniteenust.                                                     (vt  http://sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/)

Väga oluline on informeerida lasteaeda või kooli lapse erivajadustest, et osataks nendega arvestada ja vajadusel abi osutada.

Emotsionaalset tuge saavad pakkuda kõik lapsega seotud täiskasvanud ja eakaaslastest sõbrad.

Psühholoogi abi võib vaja minna,

 • et kaasõpilased endast erinevat last aktsepteeriks,
 • et laps ja tema kaaslased saaks üle traumajärgsest kriisist,
 • et laps kohaneks diagnoositud haiguse või trauma tagajärjel omandatud puudega,
 • et leida üles tugevad küljed, millega kompenseerida puudest tulenevaid piiranguid,
 • kui õpetaja või kaasõpilased tunnevad end abituna puudega lapse toetamisel,
 • kui haigusest/puudest tingituna on tekkinud koolitõrge,
 • kui laps on haiguse tõttu koduõppel ning vajab tuge ühiskonda sulandumisel.

Abi võib seisneda lapse, lapsevanema, kaasõpilaste, õpetajate nõustamises, lapsele ja perele haigusega kaasneva ärevusega toimetulekuvõtete õpetamises või tunnetusprotsesside arengu toetamises koostöös eripedagoogiga.

Kooli poolt võib vajalikuks osutuda kodu- või individuaalõppe rakendamine, õppemahu vähendamine.  Vajadusel tuleb lapsel võimaldada segamatult manustada määratud ravimeid, pakkuda koolis või lubada süüa kaasavõetud dieettoitu, lubada tundidest tualetis käimist.

Puudega lapse klassikaaslastele võib selgitusi jagada, teemakohaseid filme näidata ja meditsiinilisi abivahendeid tutvustada meditsiinitöötaja, võib korraldada rollimänge puudega lapse paremaks mõistmiseks.

Kasutatud allikad:

 

Vaata ka Haridus- ja teadusministeerium: https://www.hm.ee/et/search/gss/haige%20laps

Epilepsia http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10908 http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10909

Diabeet http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10906

http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10907