Suhtlemisraskused

Koostanud Katrin Tint (jaanuar 2016)

kasutatud M. McKay jt “Suhtlemisoskused”, M. Chazan jt “Endassetõmbunud, üksildaste laste ja noorukite abistamine”

Põhjused

 • Vähesed sotsiaalsed oskused
 • Arglikkus, häbelikkus
 • Hirm suhtlejana häbisse jääda
 • Sotsiaalne ärevus, ebakindlus
 • Madal enesehinnang
 • Vähene kohanemisvõime
 • Füüsiline eripära (punastamine, kogelemine)

 

Märkamine

 • Omaette hoidmine, endasse sulgumine, tahaplaanile jäämine
 • Sõprade vähesus
 • Hobide vähesus
 • Vähene enesealgatus
 • Kiusaja/ohver
 • Pealetükkivus, agressiivsus

 

Mida teha?

 • Veenda, et suhtlemisoskusi on võimalik õppida
 • Õpetada sotsiaalseid oskusi individuaalselt või grupis
 • Selgitada, et paljud inimesed tunnevad suhtlemisel ebakindlust
 • Kasvatada enesekindlust läbi positiivse kogemuse /harjutamise
 • Soovitada siiralt tunnistada vestluskaaslasele, et on raskusi suhtlemise alustamisega
 • Õpetada vestlusoskusi
 • Õpetada emotsioonidega toimetulekut
 • Õpetada, kuidas teiste inimeste vastu huvi tunda
 • Õpetada initsiatiivi haarama
 • Õpetada enesekehtestamist
 • Õpetada enda väljendamist
 • Aidata oma näoilmet ja kehahoiakut teadvustada ja muuta
 • Julgustada last, et ta oleks suhtlemisoskuste harjutamisel järjekindel

 

Kes aitab?

 • Klassijuhataja
 • Psühholoog
 • Sotsiaalpedagoog
 • Lapsevanem
 • Muu usaldusisik