Tasandusrühm

Tasandusrühmas käivad lapsed, kellel on kõnepuue või – häire ning spetsiifiline arenguhäire.

Rühmas on kuni 12 last.

Lisaks tavapärasele personalile tegeleb lastega logopeed.

 

Üldised dokumendid

  • koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart
  • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia
  • logopeedi hinnang – kõneuuringu kokkuvõte ja kõnediagnoos
  • eriarsti hinnan vajadusel

 

Soovitused

  • soovitada õpetust- kasvatust tasandusrühmas
  • pakkuda kõneravi vähemalt neli korda nädalas individuaalselt või väikeses grupis
  • õppe-kasvatustegevuses kasutada lapse erivajadusega arvestavat struktureeritud õppekorraldust ning kindla rutiiniga päevakava