KOSE GÜMNAASIUM
kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1) klassiõpetaja Harmi õppepaika 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

2) põhikooli loodusainete õpetaja (bioloogia, füüsika, loodusõpetus) 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

3) põhikooli ja gümnaasiumi inglise keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

4) põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

5) logopeed 0,25 ametikohta, tähtajatu tööleping;

6) eripedagoog 0,5 ametikohta, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:
1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2017

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 13. augustiks 2017 aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse vahendusel.