Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Eripedagoogiline nõustamine on lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjali ja õpistrateegiate soovitamine lähtuvalt kompleksse uuringu tulemustest. Eripedagoogilise nõustamise tulemusena selgitatakse välja lapse õpitase ja õpivajadused ning nõustatakse täiskasvanut erivajadustega laste arendamiseks ja nende toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õpikeskkonna ja õppevormi võimaluste teemal.

Leia meid Facebookis