Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

1.-4. klassi HEV koordineerija Sirje Hanikat
  sirje.hanikat@kose.edu.ee 

5.-12. klass HEV koordineerija Heli Mölder
  heli.molder@kose.edu.ee 

Koolis on määratud haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEV koordinaator), kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine  tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel. Kose Gümnaasiumis täidavad antud ülesandeid õppealajuhatajad.

 

HEV koordinaator toetab õpetajat  töös  haridusliku erivajadusega õpilastega, korraldab koostööd tugisüsteemi spetsialistide vahel, määrab koostöös spetsialistidega sobiva õpiabivormi ja jälgib/hindab õpiabi tõhusust,  suunab õpilase individuaalsuse kaardi täitmist. Tulenevalt vajadusest teavitab ja nõustab koordinaator lapsevanemat, teeb ettepanekuid juhtkonnale vajalike meetmete rakendamiseks, koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses  ning selle väliselt.

Leia meid Facebookis