Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Kooliõde: Tiiu Valdi     tiiu@kose.edu.ee
tel. 55512814

Vastuvõtuaeg:

                Pikk 12                             Hariduse 2

E            11:30-15:30                         8:00-11:00

            8:00-15:30

K            11:30-15:30                        8:00-11:00

N            8:00-15:30

R            10:30-15:30                        8:00-10:00

Meie koolis töötab kooliõde, kes abistab õpilasi igapäevaselt ettetulevate tervisemurede korral, teostavad profülaktilisi läbivaatusi ja vaktsineerib õpilasi vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale. Kooliõe peamised töövaldkonnad on tervise järelevalve, haiguste ennetamine,  tervise ja heaolu edendamine ning esmaabi osutamine. Kui laps on koolis haigestunud või on juhtunud trauma, on õe ülesandeks temale esmase abi andmine. Kooliõde saab määrata kindlaks terviseseisundi ohtlikkuse ning anda haigustunnustest lähtuvat esmaabi. Enamustel juhtudel aga teavitatakse lapsevanemaid ning püütakse leida lahendus haige lapse kodusele ravile viimiseks. Lapse tervisega seonduv dokumenteeritakse õpilase terviskaarti.

Leia meid Facebookis