Kes ma olen?

Kelleks saada?

Kus õppida?

Kuhu pöörduda?

Logopeed Aime Pekki  

aime.pekki@kose.edu.ee

Logopeed toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks. Logopeed osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel. Teeb koostööd kooli juhtkonna, õpetajate, lapsevanemate ja erialaspetsialistidega, et leida parimad võimalused lugemis-, kirjutamis- ja kõneraskustega õpilaste õpetamiseks. Vajadusel teeb ettepaneku individuaalse õppekava rakendamiseks.

 

Logopeedi töö eesmärgiks on kommunikatsioonivõime, s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine; neelamisfunktsiooni kujundamine ja taastamine.

Logopeedi põhilisteks tööülesanneteks on:

  • kommunikatsiooni- ja neelamishäirete väljaväljaselgitamine (logopeediline diagnostika);
  • kommunikatsiooni- ja neelamishäirete ennetamine (preventsioon);
  • kommunikatsioonivõime ja/või neelamisfunktsiooni arendamine, taastamine ja kompenseerimine;
  • kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku, tema lähedaste ja õpetajate nõustamine.

 

Õppeaasta esimese kolme nädala jooksul selgitab logopeed välja kõneravi vajavad õpilased.

Erilise tähelepanu all on esimese klassi õpilaste õpiabi vajaduste väljaselgitamine.

Leia meid Facebookis