29.märtsil käis koolis õpilastega kohtumas ja tundi andmas poliitik ja õppejõud Igor Gräzin. Tunni teemadeks oli poliitika mõte ja vajalikkus, poliitikuks olemine ja sellega automaatselt kaasneva negatiivse ühiskondliku hoiaku tekkimine poliitiku vastu, Riigikogu töö ning Euroopa Liit ja selle institutsioonide töö.