KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eripedagoog, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      psühholoog, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

 

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 21. märtsiks 2018 aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-postile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse .

 

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      põhikooli ja gümnaasiumi inglise keele õpetaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2018

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 21. märtsiks 2018 aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-postile kool@kose.edu.ee või CV Keskuse