KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eesti keele ja kirjanduse õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      matemaatika õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2019

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 04. veebruariks 2019 aadressil Pikk 12,  Kose alevik, Kose vald, 75101, Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse tööportaali vahendusel.

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eripedagoog/logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      info- ja haridustehnoloog, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata . 04. veebruariks 2019 aadressil Pikk 12,  Kose alevik, Kose vald, 75101, Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse tööportaali vahendusel.