KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      väikeklassi õpetaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      põhikooli ja gümnaasiumi loodusõpetuse õpetaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2019

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 10.07.2019  aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või tööportaali CV Keskuse vahendusel.

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1) huvijuht, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2) põhikooli ja gümnaasiumi matemaatika õpetaja, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2019

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 26.07.2019 aadressil Pikk 12 Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või tööportaali CV Keskuse vahendusel