KOSE GÜMNAAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

  1. eripedagoog/HEV koordineerija, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;
  2. logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõuded:

1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;

2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

 

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 24.10.2019  aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või tööportaali CV Keskuse vahendusel