KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eripedagoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      psühholoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

3)     eesti keele ja kirjanduse õpetajaja 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

4)     matemaatika õpetaja 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

5)     inglise keele õpetaja 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 21.august 2018

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata  aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee

 

6)      klassiõpetaja Kosele 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

7)      põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

8)      liitklassi klassiõpetaja Harmi õppepaika 2,0 ametikohta, tähtajatu tööleping;

9)      kehalise kasvatuse õpetaja Harmi õpipaika 6 tundi nädalas, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2018

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 25. aprilliks 2018 aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee.