KOSE GÜMNAASIUM

kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eripedagoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      psühholoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

3)      5.-12. klasside sotsiaalpedagoog 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

Nõutakse:

  1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“§ 3;
  2. Kehtivat tervisetõendit.

 Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

 Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 19. jaanuariks 2018 aadressil Pikk 12  Kose alevik Kose vald 75101 Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee