Õpilased võetakse 1. klassi vastu lapsevanema avalduse alusel. Dokumentide vastuvõtt Kose Gümnaasiumi 1. klassi toimub Kose Gümnaasiumi peahoones kantseleis aadressil Pikk tn 12.

Avalduses märkida õpipaik: Kose/ Harmi

Esimesse klassi astumiseks vajalikud dokumendid:

  • Taotlus kooli blanketil (saab täita koolis kohapeal kantseleis paberkandjal või kooli kodulehelt digiallkirjastatult saata: kool@kose.edu.ee)
  • Väljavõte õpilase tervisekaardist
  • Lasteaia arengukaart (koolivalmiduskaart)
  • Lapse sünnitunnistus ja lapsevanema isikut tõendav dokument
  • Dokumendifoto

Dokumendid tuua kooli kantseleisse hiljemalt 17. august 2018.

 Klasside komplekteerimise põhimõtted:

  • Klassid komplekteerib kool, võttes võimalusel arvesse lapsevanema põhjendatud soove, näiteks määrata laps samasse klassi mõne teise kooli tuleva lapsega. Sel puhul lisada märkustesse soovitud lapse nimi ning põhjendus: sama pere, ühine transport, vms.
  • Klassijuhatajat lapsevanem valida ei saa. Klassijuhatajad saavad juba varem komplekteeritud klasside hulgast endale klassi loosi teel.

Muu info:

  • Koolivormi tellimine (tellimus esitada koolivormi tegijale Norrison AS)
  • Pikapäevarühma avaldus
  • Töö- ja õppevahendite nimekiri

Lisainfo: https://kose.edu.ee/vastuvott/opilaste-vastuvott/