10. klassi vastuvõtu toimumise ajakava on alljärgnev:

Vestlused ja dokumentide vastuvõtt toimuvad 28.06.2017-04.07.2017 ja 22.-23.08.2017
kell 9.00-13.00
 Kose
Gümnaasiumi direktori kabinetis.

GÜMNAASIUMISSE (10. klassi) vastuvõtuks on vaja:
1)täita avaldus (olemas kooli kodulehel ja võimalik täita ka koolis) NB! vajalik lapsevanema allkiri!;
2)väljavõte õpilase tervisekaardist;
3)üks dokumendifoto õpilaspiletile;
4)lõputunnistus ja hinneteleht (koopiaks);
5)klassitunnistus (koopiaks);
6)õpilase isikut tõendav dokument (koopiaks);
7)mujalt koolist tulnud õpilasel väljavõte õpilase tervisekaardist.

10.klassi sisseastujatele on tutvumiseks gümnaasiumi tunnijaotusplaan: Tunnijaotusplaan gümnaasiumis

NB! 11.-12. klassi õppima soovija võetakse kooli vastu direktori käskkirjalise otsusega juhul, kui õpilase eelneva õppekogemuse saab sobitada kooli õppekavaga ja klassis on vabu kohti.