Loading...

Harmi õpipaik

Harmi õpipaik

Harmi õpipaik on Kose Gümnaasiumi koosseisus olev kool, mis püüab kujundada kogukonna ja loodusõppe mõisakooli (loodusõppekeskuse), mille märksõnadeks on projektiõpe ja loodusõpe.

http://www.harmi.ee

Huviringid

Huviringid

Põnevad huviringid- avasta uued hobid!
Uuri lähemalt!

Õpetajad

Kose Gümnaasiumi Õpetajad

Vaata lähemalt

Õpilasesindus

Õpilasesindus

Vaata lähemalt
2201, 2019

Külmapühad: õppetöö korraldus külma ilmaga

Riigi Teatajas avaldatud tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele ütlevad nii: „Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC.”

Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvat tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat ehk tajutavat välisõhu temperatuuri.

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.

Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

Kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

Tegelikult toimivat ehk tajutavat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

Õpetus EMHI veebilehel oleva tabeli kautamiseks: Leia tabelist enda kodukohale kõige lähem asukoht, vaata selle rea  viiendat ja kuuendat lahtrit. Nii saad teada keskmise õhutemperatuuri ja keskmise tajutava temperatuuri. Nende kahe numbri järgi saad kindlaks teha, kas täna tuleb kooli minna või võid pidada külmapühi.

* * *

Lõpliku otsuse teevad ilmastikuolude, kooliskäimise viisi ja kooli kauguse põhjal lapsevanemad ja kool. Koolitranspordi osas tuleb kokkulepped sõlmida kooli ja omavalitsuse vahel ning teavitada sellest ka lapsi ja lapsevanemaid.

Õppetöö saab asendada kodus õppimisega ning hiljem on õpetaja ja kooli otsustada, kuidas vahelejäänud koolipäevade järgitegemine korraldada. Iseseisva õppimise päevad võib samuti õppepäevadeks lugeda, võimalik […]

1401, 2019

Edukad kergejõustiklased

12.01-13.01.2019 toimusid Lasnamäe kergejõustikuhallis Eesti noorte mitmevõistluse meistrivõistlused. Tüdrukute U18 vanuseklassis saavutas Laura Lokotar 3. koha 3395 punktiga. Lisaks sellele, kutsuti Laura esindama Eesti koondist U18 Balti noorte võistkondlikele mitmevõistluse meistrivõistlustele, mis toimuvad Leedus 08.03-09.03. Tubli võistluse tegi ka Laura-Liisa Väli, kes samas vanuseklassis saavutas 6. koha tulemusega 3160 punkti. U20 meeste arvestuses saavutas Ken Metsis samuti 6. koha tulemusega 4156 punkti. Laura Lokotari ja Laura-Liisa Väli juhendaja on Sander Prits ja Ken Metsise juhendaja Ando Algre.

601, 2019

Vabad ametikohad

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eesti keele ja kirjanduse õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      matemaatika õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

Nõutakse:

 1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;
 2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: 22.08.2019

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 04. veebruariks 2019 aadressil Pikk 12,  Kose alevik, Kose vald, 75101, Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse tööportaali vahendusel.

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele:

1)      eripedagoog/logopeed, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping;

2)      info- ja haridustehnoloog, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping.

Nõutakse:

 1. Vastavust HTM määrusele nr 30, 29.08.2013 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 3;
 2. Kehtivat tervisetõendit.

Tööleasumise aeg: esimesel võimalusel

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata . 04. veebruariks 2019 aadressil Pikk 12,  Kose alevik, Kose vald, 75101, Harjumaa; e-aadressil kool@kose.edu.ee või CV Keskuse tööportaali vahendusel.

2812, 2018

Eelkool 2018/2019 õppeaastal

 

Tabelis olevatel kuupäevadel toimub õppetöö  kella 16.00-18.00-ni esmaspäeviti Kose Kultuurikeskuse algkooli õppehoone 2.korruse klassis B 201(2.b kl) ja kolmapäeviti 2.korruse klassis B 206 (1.a kl).

Igaks õppepäevaks palume lapsel kaasa võtta vahetusjalatsid (võimalusel heleda tallaga), taskurätik, pinal, milles on harilik pliiats, värvilised pliiatsid, kustutuskumm, pliiatsiteritaja, käärid, liimipulk.

Eelkooliõppe põhivaldkonnad on matemaatika, keel ja kõne, laps ja keskkond.
Põimitud valdkonnad: väärtushinnangute kujundamine, käeline tegevus, pärimus.

Laste registreerimine eelkooli rühmadesse alates 27.12.18 – 11.01.19

Eelkooli tunnid ja nendes osalemine kantakse Stuudiumis olevasse eelkooli päevikusse.

Koolieluga lähemalt tutvumiseks pakume teile, lapsevanemad, kord kuus, kui lapsed on seotud õpiülesannetega, osalemist erinevates vestlusringides:

 1. jaanuar (16.00)
 • Kose Gümnaasiumi direktori tervitussõnad – direktor Martin Medar
 • Stuudiumi tutvustamine – õppejuht Sirje Hanikat
 • Kooli kodukorrast – õppejuht Sirje Hanikat
 • kooliruumidega tutvumine – õppejuht Sirje Hanikat
 1. veebruar (16.00)
 • Kooli tugivõrgustik. Õpilase tervisest, toitumisest, erinevate spetsialistide funktsioonist koolielus ning soovitusi lapse toetamiseks koolieelsel perioodil:

– kooliõde Tiiu Valdi

– sotsiaalpedagoog Maila Jaanits

– koolipsühholoog Kristiina Kulagina

– HEV koordineerija Sirje Hanikat

–  logopeed/eripedagoog  Aime Pekki

4. märts (16.00)

 • „Juhiseid lugema ja kirjutama õppimiseks“ – Tabasalu Tibutare lasteaia vanemõpetaja Marika Kuusmann

 

01.aprill (16.00)

 • Kose Gümnaasiumi aineõpetajate ülevaade oskusainetest
 • rütmikaõpetaja Ave Altmets
 • kehalise kasvatuse õpetaja Rassel Saluste
 • muusikaõpetaja Anneli Veinberg
 • tulevased klassijuhatajad
 • 2019/2020.õa 1.klassi vastuvõtuavalduste täitmine ja õppejuhile üleandmine – õppejuht Sirje Hanikat

 

Olete kõik oodatud!
Sirje Hanikat

Kose Gümnaasiumi 1.- 4.kl õppejuht

Leia meid Facebookis

0
Õpetajat
0
Õpilast
0
Aastat
0
Lõpetanud lendu