Hoolekogu

Kose Vallavalitsuse korraldus Kose Gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kinnitamiseks on loetav SIIT.

Võta ühendust: hoolekogu@kose.edu.ee

Kose Gümnaasiumi hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. 

 

HOOLEKOGU TEGEVUSE PLANEERIMINE

Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

1. tegevuse eesmärgid;

2. tegevuse sisu (temaatika);

3. ülesannete täitmise tähtaeg.

 

ARUANDLUS

Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks. 

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

1.1 Kai Tammik   gümnaasiumi õpetajate esindaja;
1.2 Katrin Taniste   põhikooli õpetajate esindaja;
1.3 Karl Herman Õis   gümnaasiumi õpilaste esindaja (12. klass); 
1.4 Sofia Mihhailova   põhikooli õpilaste esindaja (9.B klass);
1.5 Kairit Metsis   põhikooli lastevanemate esindaja (9.C klassi lapsevanem);
1.6 Heleri Vahemäe   põhikooli lastevanemate esindaja  (7.C klassi lapsevanem);
1.7 Reilika Eelmäe   põhikooli lastevanemate esindaja (8.A klassi lapsevanem);
1.8 Riina Taidre   põhikooli lastevanemate esindaja (5.A klassi lapsevanem);
1.9 Ave Kooskora   põhikooli lastevanemate esindaja (6.C ja 7.A klassi lapsevanem);
1.10 Jaanus Jaago   kooli toetava organisatsiooni esindaja (Päästeamet);
1.11 Helen Jõffert   gümnaasiumi lastevanemate esindaja (12. klassi lapsevanem);
1.12 Ragne Õunap   gümnaasiumi lastevanemate esindaja (11. klassi lapsevanem);
1.13 Pärja Pärg   vilistlaste esindaja;
1.14 Moonika Kuuseoja   Kose Vallavolikogu esindaja.

PROTOKOLLID

Protokoll 12.03.2024link opens on new page

Protokoll 24.11.2023link opens on new page

Protokoll 29.08.2023link opens on new page

Protokoll 08.02.2023

Protokoll 09.11.2022

Protokoll (e-koosolek) 29.08.2022

Protokoll 19.05.2022

Protokoll 09.02.2022

Protokoll 30.11.2021

Protokoll (e-koosolek) 24.08-27.08.2021 

Protokoll (e-koosolek) 18.03.2021

Protokoll 21.10.2020 

Protokoll (e-koosolek) 25.-27.08.2020

Protokoll (e-koosolek) 04.-14.05.2020

Protokoll 13.01.2020

Protokoll 04.12.2019

Protokoll 04.12.2019

Protokoll 04.12.2019

Protokoll 15.05.2019

Protokoll 17.01.2019

Protokoll 30.11.2018

Protokoll 16.10.2018

Protokoll 13.06.2018

Protokoll 14.03.2018

Protokoll 14.02.2018

Protokoll 30.01.2018

Protokoll 23.01.2018

Protokoll 17.01.2018

Protokoll 22.11.2017

Avaldatud 12.04.2023. Viimati muudetud 05.04.2024.