Uudised

10. klassi sisseastumiseks taotluste ja dokumentide vastuvõtt toimub 25.-26.06.2020 09. juuni Cathy Sildver


10. klassi sisseastumiseks* taotluste ja dokumentide vastuvõtt toimub 25.-26. juunil 2020 kell 9.00-14.00 Kose Gümnaasiumi peahoones direktori kabinetis aadressil Pikk tn 12.

Vajalikud dokumendid:

- lapsevanema ja sisseastuja poolt allkirjastatud taotlus 10. klassi sisseastumiseks;

- sisseastuja ja lapsevanema isikut tõendavad dokumendid;

- põhikooli lõputunnistus ja klassitunnistus;

- ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist (mujalt koolist tulnutele).
 

Lisainfo: Kose Gümnaasiumi kooli õpilaste üldised vastuvõtu tingimused ja kord

 

*dokumente ootame sisseastumiskatsed edukalt sooritanud õpilastelt.

 

10. klassi sisseastumiseks* taotluste ja dokumentide vastuvõtt toimub 25.-26. juunil 2020 kell 9.00-14.00 Kose Gümnaasiumi peahoones direktori kabinetis aadressil Pikk tn 12.

Vajalikud dokumendid:

- lapsevanema ja sisseastuja poolt allkirjastatud taotlus 10. klassi sisseastumiseks;

- sisseastuja ja lapsevanema isikut tõendavad dokumendid;

- põhikooli lõputunnistus ja klassitunnistus;

- ametlikult kinnitatud väljavõte sisseastuja tervisekaardist (mujalt koolist tulnutele).
 

Lisainfo: Kose Gümnaasiumi kooli õpilaste üldised vastuvõtu tingimused ja kord

 

*dokumente ootame sisseastumiskatsed edukalt sooritanud õpilastelt.