Uudised

2021 vastuvõtuinfo 10. klassi 11. märts Cathy Sildver


Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse korraldust 9. märts 2021 nr 111,

mille kohaselt on kõik üldhariduskoolide õpilased suunatud distantsõppele vähemalt 11. aprillini, 

on Kose Gümnaasium koostöös kooli pidajaga otsustanud loobuda 10. klassi sisseastumiskatsete läbiviimisest.

Vastuvõtt toimub vestluse ning 9. klassi hinnetelehe ja lõputunnistuse alusel.

Vestlustele registreerimine:
17.märts - 16.aprill https://sisseastumine.ee/kose keskkonna kaudu.

Vestlused viiakse läbi maikuus.

 

 

Aluseks võttes Vabariigi Valitsuse korraldust 9. märts 2021 nr 111,

mille kohaselt on kõik üldhariduskoolide õpilased suunatud distantsõppele vähemalt 11. aprillini, 

on Kose Gümnaasium koostöös kooli pidajaga otsustanud loobuda 10. klassi sisseastumiskatsete läbiviimisest.

Vastuvõtt toimub vestluse ning 9. klassi hinnetelehe ja lõputunnistuse alusel.

Vestlustele registreerimine:
17.märts - 16.aprill https://sisseastumine.ee/kose keskkonna kaudu.

Vestlused viiakse läbi maikuus.