2023. AASTA OLULISED KUUPÄEVAD JA SÜNDMUSED

Loomise kuupäev 16.03.2023

MÄRTS

16.03

matemaatikavõistlus Känguru 1.-2. tund

22.03

Harjumaa koolidevahelised sisekergejõustiku võistlused

23.03

lastekooride LTP II eelproov Viimsis

23.03

Harjumaa algklasside PlayBoxide esitamise võistlus;

20.-24.03

klassidevaheline võistlus   LÜKKUB EDASI

28.03

7.b klassi KIK õppekäik Eesti Loodusmuuseumisse 

29.03

rohelise kooli õppekäik 

30.03

matemaatikaülesannete lahendamise võistlust NUPUTA

31.03

7.a ja 7.c klasside KIK õppekäik Eesti Loodusmuuseumisse

 

kooli tutvustamine, koolikampaania

 

APRILL

 

liikuma kutsuv kuu 

  01.04

Kose valla laululaps 2023

03.-30.04

elektroonilises keskkonnas avalduse esitamise võimalus

03.04

naljaka koolikoti päev

06.04

11. klassi õpilasuurimuse ja praktilise töö II vahehindamine; segakooride II eelproov Keilas

11.04

lemmikloomapäeva tähistamine algklassides

12.04

11. klasside õppekäik Filmimuuseum ja KUMU

12.-18.04

Lastekoor Värmlandis

14.04

12. klasside õppekäik Tartu Observatooriumisse; loovtööde II vahearuande esitamine õppejuhile

19.04

algklassides loodusfilmi vaatamine tammepuust; kell 15.00 õppenõukogu nr 3 (12. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine)

20.04

12. klassi lõpukell; 9.b,c,d ja v klassid õppekäigul Riigikogusse ja VABAMU

21.04

1.-3. tund 9. klasside eesti keele proovieksam

24.04

eesti keele riigieksam

25.04

õpetajate koolituspäev (lektor Kärolin Kajalaid)

MAI

02.05

riigieksam inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik)

 

riigieksam inglise keel B1/B2-tasemel (suuline)

03.05

Poistekoor Arukülas LTP II eelproov

08.05

emadepäeva tähistamine; Harjumaa murdmaateatejooks Kolgakülas 5.-12.klassid

10.05

8. klasside õppekäik Estonias ja KUMU; 9. klasside KIK õppekäik

10.-11.05

12. klassi koolieksam

12.05

algklasside spordipäev; valmis loovtööde ja vormistatud kirjalike osade esitamine õpetaja Katrin Tanistele

 

algklassidele esmaabikoolitus

 

meeskonnamängud

 

peamaja õpilaste spordipäev

15.05

3. klasside e-testid eesti keeles

15. - 17.05

fruktodisaini töötoad algklassidele

17.05

riigieksam matemaatikast

18.05

4.a ja 4.b klass osaleb KIK projektis

19. - 20.05

poistekoor Hiiumaal

25. - 26.05

12. klassi uurimistööde kaitsmine

29.05

9. klassi lõpukell

JUUNI

01.06

10. klassi õppekäik ERM-i; lastekaitsepäeva tähistamine algklassides

02.06

põhikooli lõpueksam eesti keelest (kirjalik); III trimestri hinded välja

02. - 08.06

algklasside õppekäigud

05.06

6.a klass Pranglil

05.-06.06

loovtööde esitlemine ja kaitsmine

07.06

kell 15.00 õppenõukogu nr 4 (üleviimine järgmisse klassi ja täiendav õppetöö, tunnustamine); põhikooli lõpueksam matemaatikast (kirjalik)

09.06

õppeaasta viimane koolipäev, tunnistused

12.06

algab täiendav õppetöö; põhikooli valikeksam

13.06

põhikooli inglise keele ja vene keele suuline eksam

16.06

8.00 vajaduspõhised 9. klassi õpilaste järeleksamid; kell 14.00 õppenõukogu nr 5 (9. ja 12. klasside lõpetamisega seonduv)

19.06

kell 14.00 õppenõukogu nr 6 (vajaduspõhine)

20.06

algusega kell 13 põhikooli ja kell 18 gümnaasiumi lõpuaktus

26. - 27.06

10. klassi dokumentide vastuvõtt

 

JUULI

30.06.-02.07

XIII Noorte laulu- ja tantsupidu „Püha on maa“

 

SEPTEMBER

01.09

uus õppeaasta!

 

OKTOOBER

21.10

„Kose kool 100“

 

Viimati muudetud 24.03.2023.