Edu eksamitel

Loomise kuupäev 12.02.2024

Viimasel ajal on minult küsitud, miks on Kose gümnaasiumi inglise keele tulemused koolide riigieksamite pingereas nõrgapoolsed. Tegelikkuses ei ole see nii, sest koolide edetabelite statistika koostamise metoodika antud kontekstis ei vasta tõele.

Riigieksameid, sh inglise keele eksamit tegi kokku 35 õpilast, kellest 26 õpilast sooritas Cambridge eksami juba 11.klassis, mida ei ole antud arvestusse üldse kaastaud, ja 9 õpilast tegid inglise keele eksami 2023. aastal, mis kajastubki pingerea statistikas.

Nendest 6 sooritas Cambridge eksami (1 õpilane sooritas ärevushäire tõttu järeleksami, mille sooritusprotsent oli 75). 4 õpilast tegid inglise keele eksami riigieksamina, mis ei läinud antud statistika arvestusse, sest HARNO ei avalikusta tulemusi kui eksami sooritajaid on vähem kui viis õpilast.

Tabelis toodud andmete alusel oli eksamisooritajaid 9.

Kõik ülejäänud õpilased sooritasid Cambridge eksami edukalt tasemele C1 ja väike osa B2 tasemele.

Seega esineb viga pigem selles, et 2022. aastal lubas kool 26 õpilasel sooritada Cambridge eksami juba 11.klassis, mis ei läinud haridusandmete portaalis Haridussilm valimi statistikasse.

KOKKUVÕTE:

2023. aasta sooritas Kose Gümnaasiumist inglise keele C1 Advanced eksamit 9 õpilast, neist 4 (44,4%) sai kätte C1 keeletaseme ja 3 (33,3%) B2 keeletaseme. Taset ei saavutanud 2 õpilast (22,2%).

Inglise keele riigieksamit sooritas samal aastal 4 õpilast (Haridussilmas alla 5 sooritajaga gruppide kohta tulemusi ei kuvata). Neist neljast kaks said kätte B2 keeletaseme, üks B1 keeletaseme ja üks õpilane ei saavutanud vajalikku keeletaset.

Matemaatika tulemustega oleme vabariigis 27. positsioonil ja eesti keele tulemustega samuti 27 parima kooli hulgas. Kui inglise keele valimisse oleks kuulunud kõik 35 lõpetajat, oleksid ka inglise keele tulemused olnud edetabelis sarnasel positsioonil!

 

Martin Medar

Kose gümnaasiumi direktor

Viimati muudetud 13.02.2024.