Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor I ja II koht!

Loomise kuupäev 13.02.2024

9. veebruaril toimus Viimsis füüsikaolümpiaadi Harjumaa piirkondlik voor. Sellest võttis osa 19 Harjumaa kooli 128 õpilast (neist 87 põhikooli ja 41 gümnaasiumi arvestuses).

Kose gümnaasiumist osales olümpiaadil 11. klassi õpilane Kaarel Kuivallik, keda juhendas füüsikaõpetaja ja gümnaasiumiastme õppejuht Sigrid Kaju.

Õpilastel tuli 5 tunni jooksul lahendada 10 arvutusülesande ja 2 praktilise ülesande seast maksimaalne arv ülesandeid. Näiteks tuli praktilises ülesandes gümnaasiumi õpilastel leida õigekeelsussõnaraamatu kaane mass, kasutades selleks teada oleva massiga joonlauda ja niiti.

Kose Gümnaasiumi Kaarel Kuivallik saavutas 11.klasside arvestuses 1. koha ja gümnaasiumide arvestuses 27. punktiga 2. Koha.

Palju õnne Kaarlile ja tänusõnad juhendajale!

Pildil tabasime füüsikut "kurguvalu" ülesannet lahendamas.

(ära kodus järgi tee)

Viimati muudetud 11.03.2024.