Uudised

Jäädvustatud said Kose valla kultuuritegelaste sünnipaigad ja looming 03. juuni Cathy Sildver


Meie armsad 9. klassi õpilased Eleriin Torjus ja Rasmus Tikerpe kohtusid täna austatud Peeter Volkonskiga, et osaleda üle-eestilises projektis "Sünnipaik", mille tulemusena on kaardistatud suurkujude sünnikohad ja nendest on loodud digitaalne andmekogu, mis on avalikult kättesaadav veebiplatvormidel.

Koos mindi Tuhala mõisa omaniku poja kartograaf ja poliitik Ludwig August von Mellini ja luuletaja Muia Veetamme sünnipaikadesse, et lugeda nende kirjutatud tekste, luulet. Salvestatud videod on peagi nähtavad Eesti Rahva Muuseumi arhiivis ja kodulehel.

Lisaks saab lugeda "Sünnipaik" sünnilugu Teatritasku kodulehel.

LUDWIG AUGUST MELLIN

Nähere Beschreibung der alten ehstnischen Burg Warbola. Nordische Miscellaneen von A. W. Hupel XV-XVII, Riga, 1788 – rmt-s „ENSV TA Toimetised“ nr.2, 1955 lk 300-316 (E. Varep „L. A. Mellini Liivimaa atlas…“)

Ajalugu näitab, et eestlased olid sõjakas, vapper, julge ja vaba rahvas, kes oma vanemate juhtimisel võitles oma vabaduse ja omandi eest kuni tal jätkus jõudu ja kes hiljemgi veel katset tegi iket maha raputada. Veel praegugi võime eestlaste juures tähele panna enam julgust; ka on neil enam iseteadvust, mille tõttu nad ei taha solvamisi taluda, mida aga ebaõiglaselt kangekaelsuseks peetakse. Oleks õigem selle õilsa tunde jäänuseid mitte hävitada, vaid ka eestlastele osutada teistele rahvastele osaks saanud õigust.

 

MUIA VEETAMM

Rajad 3 – Rajad ja uksed, 1968, lk 60

Kõik rajad pole pikad,
ei kulge kaugele:
toa juurest kaevu juurde,
ja kaevult lauda juurde
ja laudast kolde juurde
ja koldelt kätki juurde
ja jälle kaevule.

Ja silma ka ei hakka
need mittepikad teed.
Neid peidutavad heinad:
toa ümber ängelheinad
ja harvad õnneheinad,
kesa peal keraheinad,
nõoveerul võtmeheinad,
ussaias ubinheinad –
need valuvõtuheinad,
vaarmemme rohuteed.

Meie armsad 9. klassi õpilased Eleriin Torjus ja Rasmus Tikerpe kohtusid täna austatud Peeter Volkonskiga, et osaleda üle-eestilises projektis "Sünnipaik", mille tulemusena on kaardistatud suurkujude sünnikohad ja nendest on loodud digitaalne andmekogu, mis on avalikult kättesaadav veebiplatvormidel.

Koos mindi Tuhala mõisa omaniku poja kartograaf ja poliitik Ludwig August von Mellini ja luuletaja Muia Veetamme sünnipaikadesse, et lugeda nende kirjutatud tekste, luulet. Salvestatud videod on peagi nähtavad Eesti Rahva Muuseumi arhiivis ja kodulehel.

Lisaks saab lugeda "Sünnipaik" sünnilugu Teatritasku kodulehel.

LUDWIG AUGUST MELLIN

Nähere Beschreibung der alten ehstnischen Burg Warbola. Nordische Miscellaneen von A. W. Hupel XV-XVII, Riga, 1788 – rmt-s „ENSV TA Toimetised“ nr.2, 1955 lk 300-316 (E. Varep „L. A. Mellini Liivimaa atlas…“)

Ajalugu näitab, et eestlased olid sõjakas, vapper, julge ja vaba rahvas, kes oma vanemate juhtimisel võitles oma vabaduse ja omandi eest kuni tal jätkus jõudu ja kes hiljemgi veel katset tegi iket maha raputada. Veel praegugi võime eestlaste juures tähele panna enam julgust; ka on neil enam iseteadvust, mille tõttu nad ei taha solvamisi taluda, mida aga ebaõiglaselt kangekaelsuseks peetakse. Oleks õigem selle õilsa tunde jäänuseid mitte hävitada, vaid ka eestlastele osutada teistele rahvastele osaks saanud õigust.

 

MUIA VEETAMM

Rajad 3 – Rajad ja uksed, 1968, lk 60

Kõik rajad pole pikad,
ei kulge kaugele:
toa juurest kaevu juurde,
ja kaevult lauda juurde
ja laudast kolde juurde
ja koldelt kätki juurde
ja jälle kaevule.

Ja silma ka ei hakka
need mittepikad teed.
Neid peidutavad heinad:
toa ümber ängelheinad
ja harvad õnneheinad,
kesa peal keraheinad,
nõoveerul võtmeheinad,
ussaias ubinheinad –
need valuvõtuheinad,
vaarmemme rohuteed.