Järgmisel nädalal algab distantsõpe!

Loomise kuupäev 10.12.2020

Lugupeetud koolipere!

Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 9.12.2020 avaldatud infot, lähevad Kose Gümnaasiumi 1.-12. klasside õpilased alates 14. -22. detsembrini üle distantsõppele. Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele, kelle vanematega sõlmib klassijuhataja eraldi kokkulepped.

Õppetöö korraldus perioodil 14.12.2020-22.12.2020

Koolipäev algab kell 9.00, ainetundide pikkus 45 minutit ning tunnid toimuvad tunniplaani järgselt alljärgnevalt:

1. tund 9.00-9.45
2. tund 9.55-10.40
3. tund 10.50-11.35
4. tund 11.45-12.30
12.30-13.00 lõunapaus
5. tund 13.00-13.45
6. tund 13.55-14.40
7. tund 14.50-15.35
8. tund 15.45-16.30


Kose Gümnaasiumis on ametlikult kasutatavad e-keskkonnad
- Stuudium
- Opiq
- Meet
- Google koolikonto
 

Viimati muudetud 10.12.2020.