Kose Gümnaasiumis on alanud esimesse klassi astujate taotluste vastuvõtmine!

Loomise kuupäev 05.04.2023

Soovijatel palume täita 1. klassi vastuvõtmise taotlus ning tutvuda vajalike dokumentidega.

Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab edastada kool@kose.edu.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse aadressil Pikk 12.

Viimati muudetud 05.04.2023.