Uudised

Külalislektor füüsikatunnis 04. november Cathy Sildver


Täna käis 12. klassi füüsika tunnis külalislektor Allan Vrager (Fermi Energia insener), kes tutvustas Eestisse planeeritava tuumaelektrijaama tagamaid. Õpilased said teada kuhu, millist tüüpi ja kui suur reaktor on plaanis ehitada ning millal see elektrit tootma hakkaks. Samuti anti ülevaade reaktori ohutusest ning turvameetmetest. Hea meel oli tõdeda, et noori see teema kõnetas ning mitmetel tekkis lisaküsimusi, millele veel peale tunni lõppu lektorilt vastuseid oodati.

Täna käis 12. klassi füüsika tunnis külalislektor Allan Vrager (Fermi Energia insener), kes tutvustas Eestisse planeeritava tuumaelektrijaama tagamaid. Õpilased said teada kuhu, millist tüüpi ja kui suur reaktor on plaanis ehitada ning millal see elektrit tootma hakkaks. Samuti anti ülevaade reaktori ohutusest ning turvameetmetest. Hea meel oli tõdeda, et noori see teema kõnetas ning mitmetel tekkis lisaküsimusi, millele veel peale tunni lõppu lektorilt vastuseid oodati.