Uudised

Õpilasele tasuta esimene eratund Mentornaut platvormil 10. september Cathy Sildver


Sellest õppeaastast alustame koostööd Ajujahil tähelepanu köitnud haridustehnoloogia ettevõtega Mentornaut - koos pakume 20-le õpilasele tasuta esimese eratunni, tänu millele on õpilasel võimalus saada koolivälist lisatuge just nendes õppeainetes, milles seda eriti vajatakse. Kindlasti tuleb välja tuua, et eraõpetaja teenust ei kasuta mitte ainult noored, kes on mõnes aines maha jäänud või kelle õppeedukus sai distantsõppel kannatada, vaid ka need, kes valmistuvad eksamiteks ja olümpiaadideks või tunnevad, et soovivad mõnes teemas minna rohkem süvitsi kui kool seda võimaldab. Koolilõpetajatel tasub kindlasti juba varakult hakata eksamiperioodiks valmistuma ning eratunnid on selleks hea võimalus. 

 

Pakkumisest huvitatuil palume end kirja panna SIIN, et saaksime teile jagada rohkem infot. Kindlasti tasub seda võimalust kasutada, sest eraõpetaja teenuse populaarsus on aina kasvav ning tasuta eratund on hea võimalus teenust esimest korda proovida ning soovi korral jäädagi koolivälist õpituge kasutama. 


Rohkem infot Mentornauti kohta leiab www.mentornaut.ee.

Sellest õppeaastast alustame koostööd Ajujahil tähelepanu köitnud haridustehnoloogia ettevõtega Mentornaut - koos pakume 20-le õpilasele tasuta esimese eratunni, tänu millele on õpilasel võimalus saada koolivälist lisatuge just nendes õppeainetes, milles seda eriti vajatakse. Kindlasti tuleb välja tuua, et eraõpetaja teenust ei kasuta mitte ainult noored, kes on mõnes aines maha jäänud või kelle õppeedukus sai distantsõppel kannatada, vaid ka need, kes valmistuvad eksamiteks ja olümpiaadideks või tunnevad, et soovivad mõnes teemas minna rohkem süvitsi kui kool seda võimaldab. Koolilõpetajatel tasub kindlasti juba varakult hakata eksamiperioodiks valmistuma ning eratunnid on selleks hea võimalus. 

 

Pakkumisest huvitatuil palume end kirja panna SIIN, et saaksime teile jagada rohkem infot. Kindlasti tasub seda võimalust kasutada, sest eraõpetaja teenuse populaarsus on aina kasvav ning tasuta eratund on hea võimalus teenust esimest korda proovida ning soovi korral jäädagi koolivälist õpituge kasutama. 


Rohkem infot Mentornauti kohta leiab www.mentornaut.ee.