Õpilasesinduse hinnang distantsõppele

Loomise kuupäev 07.05.2020

Keili Siimumäe andis õpilasesinduse nimel Kose Gümnaasiumi distantsõppele positiivse hinde!

Kose Gümnaasium on distantsõppega suurepäraselt hakkama saanud. Kool kohanes uute õppimistingimustega väga kiiresti ja tegi kõik võimaliku, et distantsõpe hästi sujuks ja õpilased õppeainetes hätta ei jääks, tagades õpilastele interneti ja tehnilised vahendid. Kool on suhelnud nii lapsevanemate kui ka õpilastega ja teinud jooksvalt parandusi, et distantsõpe sujuks kõigi jaoks paremini. Distantsõppel on omad plussid ja miinused. See on hea vaheldus, sest annab võimaluse oma aega ise planeerida ja toimida oma ettenägemise järgi. Suurim igatsus on kindlasti koosõppimise ja teineteise nägemise järele.  
Viimati muudetud 07.05.2020.