Õpirände projekt “Eriline meeskond erilistele õpilastele” sai rahastuse!

Loomise kuupäev 07.10.2021

Kose Gümnaasium osaleb rahvusvahelises Erasmus+ 2021-2027 üldharidustöötajatele suunatud õpirände projektis “Eriline meeskond erilistele õpilastele”, kus külastatakse töövarjuna Hollandi ja Saksamaa koole perioodil 01.09.2021 – 01.03.2023.

Projekti eesmärk on selgitada välja tõhusad meetodid erivajadustega õpilase õppe korraldamisel lähtudes isiksuslikest eripäradest ja hariduslikest erivajadustest. Osalejate omandatud tõhusate teadmiste jagamise kaudu saab tuge kogu koolipersonal, et rakendada uuenduslikke õppimis- ja õpetamismeetodid, lähenemisviise ning kinnitada muudatused hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldust reguleerivates dokumentatsioonis (nt. hindamissüsteemis).

Tulemusena saab erivajadustega sh. andekas õpilane olema märgatud ja toetatud. Projekt viiakse ellu Euroopa Liidu programmi Erasmus+ toetusel.

Viimati muudetud 08.10.2021.