Osaleme Eesti Olümpiakomitee pilootprojektis "Sport Koolis"

Loomise kuupäev 27.04.2021

Spordiliidu juhatus otsustas, et Kose Gümnaasium osaleb Eesti Olümpiakomitee  pilootprojektis "Sport Koolis" (hääletuse tulemus 9-st võimalikust 9 poolthäält).

Kokku osales pilootprojekti „Sport Koolis“ konkursil Harjumaalt 11 kooli 10  omavalitsusest. Harjumaalt valiti välja kaks kooli Kuusalu Keskkool ja Kose Gümnaasium.

Eesti Olümpiakomitee Projekti "Sport koolis" eesmärk on luua võimalused kõikidele Kose Gümnaasiumi 1. klasside õpilastele täiendavaks liikumiseks koolipäeva raames.

Kose Gümnaasium tagab võimaluse kõikidele 1. klasside õpilastele 2-4 täiendavat õppetundi nädalas lisaks kehalisele kasvatusele/ liikumisõpetusele vastava ala treeneri juhendamisel (õppetund=45min).

Kool koostab õpilastele tasakaalustatud päevakava, millesse on integreeritud lisaks õppimisele ka liikumis- ja sporditegevused. Projektis tutvustatakse esimeste klasside õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid ning toetatakse mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist/ omandamist erinevate spordialade kaudu, hiljem kaasatakse ka vanemaid klasse.  

Põhiülesanne on suurendada laste kehalist aktiivsust.

Viimati muudetud 27.04.2021.